Što mi sve treba da se priključim?
Da biste mogli početi koristiti našu uslugu pristupa Internetu nije vam potrebno ništa više od uobičajenog računala, pametnog telefona ili tableta koji imaju mogućnost bežičnog spajanja te da možete putem tih uređaja loviti signal Metkoma na lokaciji od interesa.

 

Mogućnost korištenja privremeng isključenja?

Pretplatnik ima pravo zatražiti  privremeno isključenje definirano u dokumentu Opći uvjeti Metković razvoj d.o.o. za usluge u javnoj komunikacijskoj mreži za krajnje korisnike članak 17.

Na zahtjev Pretplatnika, Metković razvoj će privremeno isključiti telekomunikacijsku priključnu vezu Pretplatnika iz mreže Metković razvoj-a na razdoblje do najviše 3 (tri) mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Tijekom privremenog isključenja ne naplaćuje se mjesečna naknada za pristup te ne teče vrijeme obveznog trajanja ugovora.

Metković razvoj ima pravo naplatiti Pretplatniku naknadu za ponovno privremeno uključenje Pretplatničke terminalne opreme sukladno važećem Cjeniku Metković razvoj-a.

Mogu li obustaviti privremeno isključenje prije isteka od tri mjeseca?  

Da, pravo privremenog isključenja možete  prekinuti prije isteka razdoblja od tri mjeseca.

Što je to bežični gradski internet?

Radi se o načinu povezivanja na internet putem radio valova visoke frekvencije u slobodnom radijskom spektru (2,4GHz i 5 GHz). To znači da ne postoji fizički kontakt s pružateljem usluge pristupa internetu kao primjerice kod DSL usluga.

Gdje su postavljene vaše pristupne točke?

Naše pristupne točke rasprostranjene su na više lokacija, a na način da pružaju što veću mogućnost pružanja usluge što većem broju korisnika. Ako želite provjeriti da li je naša usluga moguća na vašoj adresi kontaktirajte službu za korisnike na besplatni  telefonski broj 0800-200-219.Budući da nam je želja omogućiti našu uslugu svima, u planu nam je stalno ulaganje u nove pristupne točke ovisno o zahtjevima zainteresiranih korisnika.

Moram li imati telefon da koristim vašu uslugu interneta?

Ne! Naša usluga u potpunosti je neovisna o tome da li korisnik ima ili nema telefonsku liniju na adresi na kojoj želi koristiti našu uslugu interneta.

Koliko košta priključak i instalacija?

Kada vam naši tehničari dođu izvršiti priključak i instalaciju, to mogu napraviti na više načina, ovisno o tome da li preferirate osnovni priključak kojim ćemo spojiti jedan vaš uređaj na našu internet uslugu, ili želite koristiti i mogućnosti koje pruža bežični router te svoj pristup internetu koristiti s više uređaja. Za detaljno pojašnjenje oko cijene priključka i instalacije predlažemo da pogledate naš detaljan cjenik.

Što ako ja već imam opremu?

Modem za spajanje isporučuje isključivo Metkom internet u trenutku pružanja usluge priključka i instalacije, dok je moguće da se uz korištenje naše opreme koristi i već postojeći dio opreme kojeg već posjedujete, primjerice bežični (WLAN) usmjernik. Budući da nam je zadovoljstvo naših korisnika jako važno, inzistiramo na minimalnoj kvaliteti opreme, što podrazumijeva prethodno savjetovanje s našim stručnjacima u trenutku kada naši tehničari izvrše fizičku provjeru dostupnosti usluge ili samu montažu na vašoj adresi.

Što mi je isplativije, nabaviti svoju opremu ili se javiti vama za cijelu uslugu?
Preporučujemo da opremu za korištenje usluge nabavite kod nas. Razlog tomu jest da radimo isključivo s opremom čija je kvaliteta provjerena i pouzdana. Dodatno, instalacija je besplatna ako opremu nabavite kod nas, i mi vam garantiramo njen rad i ispravnost za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa uz garantni rok.

Želim povezati više računala u mrežu. Da li na svakom od njih mogu imati internet i da li to povećava cijenu?

Na svakom od umreženih računala možete koristiti našu uslugu pristupa internetu bez povećanja cijene. Ona podrazumijeva dovođenje usluge pristupa internetu na jedan priključak po želji korisnika (prijenosno ili stolno računalo, usmjernik i sl.), a ako želite dovedenu uslugu koristiti na više računala ili uređaja, onda vam možemo ponuditi bežični usmjernik (WLAN ruter) za pružanje bežičnog signala na vašoj lokaciji, čija je kupnja uređena cjenikom, a konfiguracija već uključena u cijenu. Također možete koristiti i vlastitu opremu te od Metkoma zatražiti i uslugu osnovne konfiguracije.

Moj laptop ima ugrađenu wireless karticu. Mogu li preko nje koristiti vašu uslugu?

Ovo je vrlo često pitanje. Gotovo svi moderni prijenosnici u sebi već imaju ugrađenu bežičnu karticu, no ona je predviđena za rad u okviru stana ili ureda i obično je vrlo male snage. Drugim riječima, problematična je kvaliteta primanja signala od naših pristupnih točaka a ne u slanju prema vama pa to rezultira lošim ili gotovo nemogućim surfanjem na iole većim udaljenostima. Ako želite koristiti našu uslugu bežičnog pristupa internetu, prijeko je potrebno instalirati modem koji s jedne strane ostvaruje vezu s našim pristupnim točkama, a s druge je dovodi do vas kao korisnika. Dodatno možete koristiti i bežični usmjernik za korištenje usluge na više uređaja na vašoj lokaciji.

Vaš sam korisnik. Da li mogu svoju uslugu koristiti kod prijatelja koji također koristi vašu uslugu?

To nije moguće jer vaša usluga zahtijeva autentikaciju jedinstvene MAC adrese vašeg bežičnog uređaja koji vam je postavljen pri puštanju usluge u rad.

Da li brzina i kvaliteta bežičnog interneta ovise o vremenskim prilikama?

Vremenske prilike ponekad imaju određeni utjecaj na kvalitetu signala. Budući da nam je važno zadovoljstvo naših korisnika, naše stručno osoblje uvijek vam uslugu pušta na najboljoj dostupnoj razini signala i u pravilu ne omogućuje uslugu korisniku ako se na korisničkoj lokaciji ne može dobiti zadovoljavajuća razina kvalitete signala.

Zašto mi internet radi sporo?

Do smanjenja brzine može doći iz više razloga. Primjerice, ako se jačina signala drastično smanjila ili uopće ne postoji, razlog može biti fizičko oštećenje modema, kabela ili mikro utičnice. Ako se ovakav problem pojavljuje u trajanju dužem od nekoliko dana, molimo vas da nam to prijavite kako bi izvršili mjerenje kvalitete signala i utvrdili problem te ga riješiti. Ako je jačina signala dobra, ali je protok slab – lako je moguće da na računalu imate napad virusa, trojanca ili druge vrste zlonamjernog softvera. Mnogi od njih koče protok ili vrlo intenzivno šalju podatke s vašeg računala da za željenu komunikaciju ne postoji potrebna propusnost. Primjetite li da imate neobjašnjivo veliku potrošnju prometa, poprilično je sigurno da je problem u tome. Ako imate zadovoljavajuću razinu kvalitete signala, ali protoka podataka uopće nema, i u ovom slučaju je moguće da je na vašem računalu naseljen zlonamjeran softver, ili je možda u pitanju oštećenje operativnog sustava i drugog instaliranog softvera. Certificirani alat za mjerenje brzine pristupa širokopojasnom internetu je HAKOMetar kojemu možete pristupiti putem poveznice http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1144.

Kako se naplaćuje internetski promet?
Svi naši paketi su s neograničenim prometom (flatrate) i uračunati su u mjesečnu naknadu svakog paketa u našoj ponudi.

Da li je modem moje vlasništvo ili ga unajmljujem?

Korisnik za vrijeme korištenja Metkom usluge Interneta dobiva modem isključivo u najam te ga je pri raskidu pretplatničkog odnosa dužan vratiti pružatelju usluge, u protivnom će se isti naplatiti prema važećem cjeniku.

Tko će napraviti montažu priključka i da li se ona plaća?

Priključak i instalaciju će obaviti tehnička služba Metkoma, naravno ako postoje tehnički preduvjeti za samo pružanje usluge na lokaciji korisnika. Cijena montaže i priključka ovisi o odabranom paketu i korisničkim zahtjevima.

Mogu li resetirati ruter ako mi internet ne radi?

Ruter ni u kojem slučaju ne smijete resetirati na “RESET TIPKU” jer na taj način poništavate Metkom postavke i nemate pristup internetu do dolaska tehničke službe o vašem trošku!

Možete “Osvježiti” uređaje isključivanjem iz električne mreže i ponovnim uključivanjem.

Mogu li koristiti Metkom internet povremeno?

Za korisnike koji ne borave veći dio godine na lokaciji instalacije (Kuće za odmor i slično) imaju mogućnost kupovine vlastitog odgovarajućeg modema te u jednoj kalendarskoj godini mogu biti privremeno isključeni do 6 mjeseci.

Ne pronalazite odgovor na vaše pitanje? Kontaktirajte korisničku podršku na 0800 200 219 !